8 800 200-04-48
Exception [ 1 ]: MySQL Query failed: INSERT INTO log (`type`, `message`, `priority`, `info`, `uri`, `user`, `referer`) VALUES ('Exception', 'MySQL Query failed: SHOW COLUMNS FROM `banner_sidebar` ([1021] Disk full (/tmp/#sql_2686_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 \"No space left on device\"))', 3, 'array (\n \'message\' => \'MySQL Query failed: SHOW COLUMNS FROM `banner_sidebar` ([1021] Disk full (/tmp/#sql_2686_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 \"No space left on device\"))\',\n \'code\' => 1,\n \'file\' => \'/var/www/ssd/tvoyposter/treebika/core/classes/mel/db.php\',\n \'line\' => 495,\n \'session\' => \n Session::__set_state(array(\n \'user\' => \n Model_User::__set_state(array(\n \'_access_cache\' => \n array (\n ),\n \'_vars\' => \n array (\n \'reg_time\' => 1485043525,\n \'id\' => 33008815,\n \'act_time\' => 1485043525,\n ),\n \'_changed_vars\' => \n array (\n ),\n \'_columns\' => \n array (\n 0 => \'id\',\n 1 => \'auth_key\',\n 2 => \'username\',\n 3 => \'username_change_key\',\n 4 => \'username_new\',\n 5 => \'password\',\n 6 => \'password_change_key\',\n 7 => \'access\',\n 8 => \'avatar\',\n 9 => \'admin_comments\',\n 10 => \'debug_show\',\n 11 => \'reg_time\',\n 12 => \'log_time\',\n 13 => \'act_time\',\n 14 => \'user_name\',\n 15 => \'user_phone\',\n 16 => \'user_email\',\n 17 => \'delivery_type\',\n 18 => \'delivery_address\',\n 19 => \'payment_type\',\n 20 => \'discount_custom\',\n 21 => \'subscribed\',\n 22 => \'auth_network\',\n 23 => \'auth_uid\',\n 24 => \'cart_visit_count\',\n 25 => \'cart_discount_hash\',\n 26 => \'cart_discount_end_time\',\n ),\n \'_validate_errors\' => \n array (\n ),\n \'_loaded\' => true,\n \'_saved\' => true,\n \'_tb\' => \'user\',\n \'_pkey\' => \'id\',\n \'_namekey\' => \'username\',\n \'_readonly\' => \n array (\n 0 => \'id\',\n ),\n \'_rules\' => \n array (\n \'id\' => \n array (\n \'label\' => \'ID\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n \'auth_key\' => \n array (\n \'label\' => \'Ключ авторизации\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n ),\n \'username\' => \n array (\n \'label\' => \'E-mail\',\n \'hint\' => \'Должно быть правильным email-адресом\',\n \'type\' => \'text\',\n \'list\' => true,\n \'not_empty\' => true,\n \'email\' => true,\n \'unique\' => true,\n \'max_length\' => 50,\n ),\n \'username_change_key\' => \n array (\n \'label\' => \'Username change key\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => false,\n \'view\' => false,\n ),\n \'username_new\' => \n array (\n \'label\' => \'New username to change to\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => false,\n \'view\' => false,\n ),\n \'password\' => \n array (\n \'label\' => \'Password\',\n \'hint\' => \'Leave empty to no change\',\n \'type\' => \'password\',\n \'not_empty\' => true,\n \'min_length\' => 3,\n \'max_length\' => 25,\n ),\n \'password_repeat\' => \n array (\n \'label\' => \'Password repeat\',\n \'hint\' => \'Confirm password by entering password repeat\',\n \'type\' => \'password\',\n \'matches\' => \'password\',\n ),\n \'password_change_key\' => \n array (\n \'label\' => \'Password change key\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => false,\n \'view\' => false,\n ),\n \'access\' => \n array (\n \'label\' => \'Уровень доступа\',\n \'type\' => \'select\',\n \'values\' => \n array (\n 0 => \'Blocked\',\n 1 => \'User\',\n 5 => \'Moderator\',\n 7 => \'Administrator\',\n 2 => \'Dealer\',\n 3 => \'Designer\',\n ),\n \'list\' => true,\n \'in_array\' => \n array (\n 0 => 0,\n 1 => 1,\n 2 => 5,\n 3 => 7,\n 4 => 2,\n 5 => 3,\n ),\n ),\n \'avatar\' => \n array (\n \'label\' => \'Photo\',\n \'type\' => \'image\',\n \'file\' => \n array (\n \'type\' => \'image\',\n \'folder\' => \'userdata/user\',\n \'max_size\' => \'1M\',\n \'min_width\' => 150,\n \'min_height\' => 150,\n \'max_width\' => 2048,\n \'max_height\' => 2048,\n \'thumbs\' => \n array (\n 150 => \n array (\n \'width\' => 150,\n \'folder\' => \'userdata/user/thumbs_150\',\n ),\n 100 => \n array (\n \'width\' => 100,\n \'folder\' => \'userdata/user/thumbs_100\',\n ),\n ),\n ),\n ),\n \'admin_comments\' => \n array (\n \'label\' => \'Comments\',\n \'type\' => \'textarea\',\n \'max_length\' => 1000,\n ),\n \'debug_show\' => \n array (\n \'label\' => \'Показывать отладочную информацию\',\n \'type\' => \'checkbox\',\n \'default\' => 0,\n \'list\' => false,\n \'numeric\' => true,\n \'in_array\' => \n array (\n 0 => 0,\n 1 => 1,\n ),\n ),\n \'reg_time\' => \n array (\n \'label\' => \'Reg. time\',\n \'type\' => \'date_time\',\n \'edit\' => false,\n ),\n \'log_time\' => \n array (\n \'label\' => \'Log. time\',\n \'type\' => \'date_time\',\n \'edit\' => false,\n ),\n \'act_time\' => \n array (\n \'label\' => \'Act. time\',\n \'type\' => \'date_time\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n \'user_name\' => \n array (\n \'label\' => \'ФИО\',\n \'type\' => \'text\',\n \'list\' => true,\n \'max_length\' => 250,\n ),\n \'user_phone\' => \n array (\n \'label\' => \'Контактный телефон\',\n \'type\' => \'text\',\n \'list\' => true,\n \'phone\' => true,\n \'max_length\' => 100,\n ),\n \'user_email\' => \n array (\n \'label\' => \'Контактный E-mail\',\n \'type\' => \'text\',\n \'list\' => true,\n \'email\' => true,\n \'max_length\' => 100,\n ),\n \'delivery_type\' => \n array (\n \'label\' => \'Способ доставки по умолчанию\',\n \'type\' => \'belongs_to\',\n \'related\' => \'delivery\',\n ),\n \'delivery_address\' => \n array (\n \'label\' => \'Адрес доставки по умолчанию, если выбрана доставка\',\n \'type\' => \'textarea\',\n \'max_length\' => 1000,\n ),\n \'payment_type\' => \n array (\n \'label\' => \'Способ оплаты по умолчанию\',\n \'type\' => \'belongs_to\',\n \'related\' => \'payment\',\n ),\n \'discount_custom\' => \n array (\n \'label\' => \'Скидка, %\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => true,\n \'view\' => false,\n \'list\' => false,\n \'numeric\' => true,\n ),\n \'subscribed\' => \n array (\n \'label\' => \'Подписка на новости\',\n \'hint\' => \'Этот флаг позволяет регулировать подписку на новостные рассылки\',\n \'type\' => \'checkbox\',\n \'list\' => false,\n \'numeric\' => true,\n \'in_array\' => \n array (\n 0 => 0,\n 1 => 1,\n ),\n ),\n \'auth_network\' => \n array (\n \'label\' => \'Сеть авторизации\',\n \'type\' => \'text\',\n \'list\' => false,\n \'edit\' => false,\n ),\n \'auth_uid\' => \n array (\n \'label\' => \'UID\',\n \'type\' => \'text\',\n \'list\' => false,\n \'edit\' => false,\n ),\n ),\n \'_related\' => \n array (\n \'delivery\' => \n array (\n \'type\' => \'belongs_to\',\n \'column\' => \'delivery_type\',\n \'model\' => \'Model_Order_Delivery\',\n ),\n \'payment\' => \n array (\n \'type\' => \'belongs_to\',\n \'column\' => \'payment_type\',\n \'model\' => \'Model_Order_Payment\',\n ),\n \'wishlist_albums\' => \n array (\n \'type\' => \'has_many\',\n \'model\' => \'Model_Wishlist_Album\',\n \'foreign_key\' => \'user_id\',\n \'params\' => \n array (\n \'order\' => \'name ASC\',\n ),\n ),\n \'interior_albums\' => \n array (\n \'type\' => \'has_many\',\n \'model\' => \'Model_Interior_Album\',\n \'foreign_key\' => \'user_id\',\n \'params\' => \n array (\n \'order\' => \'name ASC\',\n ),\n ),\n ),\n \'_mixins\' => \n array (\n ),\n )),\n \'_vars\' => \n array (\n \'key\' => \'e4e8c9a01608f08249d5d2efc9bac2b7\',\n \'start_time\' => 1485043525,\n \'activity_time\' => 1485043525,\n \'ip_address\' => \'54.204.104.49\',\n \'id\' => 33110482,\n \'user_id\' => 33008815,\n ),\n \'_changed_vars\' => \n array (\n ),\n \'_columns\' => \n array (\n 0 => \'id\',\n 1 => \'key\',\n 2 => \'start_time\',\n 3 => \'activity_time\',\n 4 => \'ip_address\',\n 5 => \'user_id\',\n ),\n \'_validate_errors\' => \n array (\n ),\n \'_loaded\' => true,\n \'_saved\' => true,\n \'_tb\' => \'session\',\n \'_pkey\' => \'id\',\n \'_namekey\' => \'id\',\n \'_readonly\' => \n array (\n 0 => \'id\',\n ),\n \'_rules\' => \n array (\n \'id\' => \n array (\n \'label\' => \'ID\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n \'key\' => \n array (\n \'label\' => \'Session auth key\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n \'start_time\' => \n array (\n \'label\' => \'Session start time\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n \'activity_time\' => \n array (\n \'label\' => \'Session activity time\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n \'ip_address\' => \n array (\n \'label\' => \'Client IP\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n \'user_id\' => \n array (\n \'label\' => \'User ID\',\n \'type\' => \'text\',\n \'edit\' => false,\n \'list\' => true,\n ),\n ),\n \'_related\' => \n array (\n ),\n \'_mixins\' => \n array (\n ),\n )),\n)', '/catalog/kartiny/bit-i-zhizn-lyudey/paseka', 33008815, '') ([1114] The table 'log' is full) ~ /var/www/ssd/tvoyposter/treebika/core/classes/mel/db.php [ 495 ]